Yhdistyksen jalostussuositukset

Yhdistys suosittelee jalostuseläinten lonkkakuvausta ja silmäpeilausta. Sairasta eläintä ei tule käyttää jalostukseen. Pentueen vanhempien tulisi olla astutushetkellä vähintään kaksivuotiaita.

Jos naaraan sisaruksissa on esiintynyt perinnöllisiä sairauksia, sen tulee olla astutushetkellä vähintään kolmevuotias sekä eläinlääkärin terveeksi toteama; uroksen tulee vastaavasti olla vähintään neljävuotias ja eläinlääkärin terveeksi toteama.Yhdistyksen suosituksia

lonkat:
-A yhdistettynä A, B ja C
-B yhdistettynä A ja B
-C yhdistettynä A
Silmät:
-peilattava ennen jalostuskäyttöä, ei tarvitse uusia.


Kyynärät:
-Vain 0 yhdistettynä 0

Muut:
-Pentueen korkein suositeltu sukusiitosprosentti on 10%.
-Pentueen isän tulee olla tervekiveksinen.
-Suomen koirasudet ry ei suosittele jalostuskäyttöön koirasutta/koiraa, jolla on diagnosoitu epilepsia, eikä kyseisen koira(sude)n vanhempia tai täyssisaruksia (pentuesisaruksia, jolla sama isä ja emä) eikä myöskään tämän kyseisen koirasuden jo olemassa olevia jälkeläisiä.
Muiden lähisukulaisten käyttöä jalostukseen tulisi harkita tarkoin. Jalostuskäytössä tulisi huomioida myös onko kyseessä idiopaattinen vai sekundaarinen epilepsia.