Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää vastuullista ja asiantuntevaa koirasusiharrastusta, sekä edistää ja tukea harrastustoimintaa Suomessa. Yhdistys pyrkii jakamaan oikeaa tietoa koirasusista, ja tällä tavoin vähentämään koirasusiin kohdistuvia ennakkoluuloja ja parantamaan koirasusien julkisuuskuvaa.

Yhdistykseen liittyminen

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hakemuksen voi lähettää sähköpostitse yhdistyksen puheenjohtajalle puheenjohtaja(at)suomenkoirasudet.com.

Jäsenmaksuksi on päätetty 10 euroa, uusille jäsenille 15 euroa/ ensimmäinen vuosi. Liittyneet saavat jäsenetuna Hukka-Postin sähköpostina 2-4 krt/vuosi. Maksuohjeet saa sen jälkeen kun hakemus on hyväksytty.

Jäsenhakemuksessa tulee mainita ainakin: nimi ja kotipaikka, suositeltavaa myös kotiosoite ja hakijan oma sähköpostiosoite. Puhelinnumeron voi myös mainita, jos haluaa. Hyväksytyistä ja hylätyistä jäsenhakemuksista ilmoitamme kullekin hakijalle erikseen sähköpostitse tai postitse.

Eli olet sitten koirasuden omistaja, koirasuden hankintaa harkitseva, tai koirasusista muutoin kiinnostunut, tervetuloa liittymään koirasusiyhdistykseemme Suomen Koirasudet ry:hyn.